Bird

Lady

Här sitter vi Bert och Berit och hoppas att vi snart får ett hem.